วันที่

เรื่อง

เปิด

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

11 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะฯ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี

11 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue ณ นครเซี่ยงไฮ้

10 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมชมการสาธิตการฝึกบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการกรณีเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง

8 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

8 ก.ค.59

รองเจ้ากิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิด พร้อมสรุปบทเรียนการฝึก กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2559 (กฝกร.กฝร.59)

7 ก.ค.59

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

7 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้บริหาร บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

7 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี

4 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับสื่อสารทหาร ดำเนินการจัดอบรมให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่ตั้งหน่วย ให้กับกำลังพลของสำนักงานพัฒนาภาค 3

4 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีรับมอบข้าวสาร จาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด

3 ก.ค.59

กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารดำเนินการ

1 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 4 ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการปลุกจิตสำนึกในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ"

1 ก.ค.59

อวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ The Nation

30 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

30 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดทองหล่อพระ “หลวงพ่อทันใจ” เฉลิมพระเกียรติ

29 มิ.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

29 มิ.ย.59

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของข้าราชการ กร.ทหาร ตามวงรอบ มิถุนายน 59

28 มิ.ย.59

พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ

28 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 34 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0176 วินาที