วันที่

เรื่อง

เปิด

23 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

23 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรับเหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสงานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

22 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดสัมมนาภารกิจของกองงาน ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1

18 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสายงานกิจการพลเรือน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

18 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแถลงข่าวในงาน "สวนสุนันทาวิชาการ 2559 " ในหัวข้อเรื่องการจัดนิทรรศการภาพยนตร์บนม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ ของกองบัญชาการกองทัพไทย

17 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหารจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

16 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสายงานกิจการพลเรือน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5

16 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับ การประปานครหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี

15 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกองทัพอินโดนีเซียเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้

15 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

15 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

11 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 13 ปี

11 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

10 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

10 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ในการฝึกของคณะทำงานสนับสนุนการฝึกร่วม ADMM - Plus EWG on MM & EWG on HADR : AM - HEx2016

9 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

4 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม

4 ส.ค.59

กรมแผนที่ทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทำให้ข้าราชการได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ เกิดความซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2 ส.ค.59

กรมการเงินทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

1 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 34 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0114 วินาที