วันที่

เรื่อง

เปิด

26 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

23 ก.ค.59

พิธีปิดโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 2 ประจำปี 255

22 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

22 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการฝึก AM-HEx 2016

21 ก.ค.59

พิธีเปิดโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

21 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้เเทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

21 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้เเทนเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

15 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

14 ก.ค.59

ศูนย์รักษาความปลอดภัย จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

14 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดคณะเจ้าหน้าที่ร่วมชมการสาธิตการดับเพลิงอาคารสูงและการดับเพลิงโรงงานปริโตรเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue

13 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนไปดูงานการกู้ภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ

13 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมในเรื่องบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ การประชุมดักล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมดูงานการฝึกสาธิตการดับเพลิงโรงงานปริโตรเคมี Jinsha ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 19

12 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (การจัดชุมนุมลูกเสือ)

12 ก.ค.59

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทำให้ข้าราชการได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ เกิดความซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถ

12 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้าน HADR และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้าน แพทย์ทหาร ภายใต้รหัสการฝึก AH-MEx 2016

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเจ้าหน้าที่ เข้าดูงานทีสถานีดับเพลิง ZhouDu ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 33 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0156 วินาที