วันที่

เรื่อง

เปิด

23 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 55 ปี

20 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

20 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของ จาก บริษัท ไทยวัฒนาไรซ์โพรดัคท์ จำกัด เพื่อนำไปดูแลประชาชนที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

19 ต.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2559

18 ต.ค.59

กองทัพไทยโดยกรมการสื่อสารทหาร จัดจุดบริการย้อมผ้าฟรีและแจกจ่ายริบบิ้นสีดำแก่ประชาชนในช่วงถวายความอาลัย

18 ต.ค.59

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการวางแผนเพื่อจัดทำปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย

12 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ซึ่งเป็นสายงานในความรับผิดชอบ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

11 ต.ค.59

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

7 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

6 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่กำลังพล

5 ต.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการแถลงข่าวและการประชุมเตรียมการจัดงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

4 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ รองเสนาธิการทหาร ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ซึ่งเป็นสายงานในความรับผิดชอบ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

3 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

3 ต.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

24 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก ครั้งที่ 62

22 ก.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร

16 ก.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาปีที่ 13 ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 32 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0117 วินาที