วันที่

เรื่อง

เปิด

16 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมงานรวมพลังแห่งความภักดี

16 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่วมกับมวลชนกองทัพไทยในการจัดกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี 2560

15 พ.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8

12 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

12 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

12 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดกิจกรรมโครงการ "อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1"

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการ

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ (Guest Speaker) ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม กิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมและการบรรยายความรู้ ให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมและการบรรยายความรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

10 พ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 และการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกองบัญชาการกองทัพไทย

9 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

9 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ

1 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

31 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการอบรมเยาวชนกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

28 ต.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเยาวชนกองทัพไทย เพื่อเตรียมการดำเนินงานและบูรณาการการอบรมเยาวชนกองทัพไทย ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2560

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 31 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0112 วินาที