วันที่

เรื่อง

เปิด

8 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก ครั้งที่ 59

8 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ เทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

6 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก "ตามรอยพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 57

6 ก.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์การฝึกร่วม ฯ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ เพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ

5 ก.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์การฝึกร่วมฯ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานบนเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งเป็นภารกิจที่สนับสนุนการฝึกร่วม AM-HEx2016

5 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 18 ปี

3 ก.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึก AM - HEx 2016 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติศูนย์ฯ

2 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับกรมแผนที่ทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี

31 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบนโยบายให้กับกำลังพลในสังกัดที่เข้าร่วมการฝึกร่วมของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารและคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (AM-HEx 2016)

31 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในการรับมอบข้าวสาร และน้ำดื่ม จากการประปานครหลวง เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

30 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

29 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุป พร้อมทั้งตรวจภูมิประเทศสำหรับการฝึกร่วม AM-HEx 2016

26 ส.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในการรับบริจาคเงินในรายการพิเศษเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเกล้าอย่างยั่งยืน 2559

25 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

25 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดงาน "สวนสุนันทาวิชาการ 2559"

24 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการสัมมนาคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2559

23 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

23 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรับเหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสงานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

22 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดสัมมนาภารกิจของกองงาน ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1

18 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสายงานกิจการพลเรือน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 31 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.016 วินาที