วันที่

เรื่อง

เปิด

19 ธ.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำจิตอาสาเฉพาะกิจกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

18 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

18 ธ.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

18 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุ กองบัญชาการกองทัพไทย

17 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

16 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

16 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกลุ่มพลังดี จัดกิจกรรมอบรม "นักข่าวจิ๋ว หัวใจรักชาติ" ตอน พระนเรศวร : ยอดบูรพกษัตริย์

16 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทน กล่าวให้โอวาทเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

15 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการ

15 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ห้วง12-24 ธันวาคม2560 เรียบข้างทางทั้ง2 ฝั่ง ถนนวิภาวดี ตั้งแต่แยกลาดพร้าว-เเยกรัชวิภา

15 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับสำนักงานปลัดบัญชีทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 57

14 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

14 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดประชุมสัมมนาจัดทำร่างศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย 2561

14 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

14 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

13 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

13 ธ.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

12 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2

12 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

12 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 685 รายการ

หน้า 3 / 35

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.009 วินาที