วันที่

เรื่อง

เปิด

28 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครบ 53 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 54

25 มี.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าอวยพรเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 126

24 มี.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนเข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 47 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 48

23 มี.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักจเรทหาร และคณะ ในโอกาสประชุมสรุปผลการตรวจการปฏิบัติงานกรมกิจการพลเรือนทหาร

23 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 35

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 34

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อรับทราบการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร รวมถึงขีดความสามารถและพื้นที่การให้บริการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 914

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 37

22 มี.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีหนังสือพิมพ์แนวหน้าครบรอบ 37 ปีเต็ม และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 38

18 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงาน มหกรรมคืนชีวิตให้เเผ่นดิน ครั้งที่ 11 : สานต่อศาสตร์พระราชา สถาปนาปูทะเลย์มหา - วิชชาลัย

17 มี.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดปรมัยยิกาวาส

10 มี.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

8 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการทหารสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ด้วยการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

3 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของ มณฑลทหารบกที่ 19

2 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของ มณฑลทหารบกที่ 25

2 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง

1 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมและประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ของหน่วย

28 ก.พ.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริงนิวส์ ครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8

17 ก.พ.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนกลาโหม

16 ก.พ.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการภายในเต็นท์กองบัญชาการกองทัพไทย ที่จัดขึ้้นในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ใต้ร่มพระบารมีสดุดีจอมทัพไทย"

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 397 รายการ

หน้า 3 / 20

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0085 วินาที