วันที่

เรื่อง

เปิด

27 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนในโครงการ

27 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ร่วมพิธีรับเครื่องแต่งกายพระราชทาน เพื่อใช้ในการร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

26 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน และองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย

26 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำครูและเยาวชนในโครงการฝึกอบรม "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จากจังหวัดราชบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี และนครปฐม เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด

19 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

18 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนตรวจเยี่ยมคณะครูและ เยาวชน ในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3

18 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกระทรวกลาโหม

18 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชา

18 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค สนับสนุนการจัดกิจกรรม วันสร้างสุข

17 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

17 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

17 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

14 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 2 ประจำ 2560

13 ก.ค.60

คณะครูและนักเรียนในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2/2560 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

13 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครูและเยาวชนในโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2/60 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

11 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและภาคเอกชนระดับผู้บริหาร พสบ.สัมพันธ์ 60

11 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 29 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30

7 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครู เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานดีเด่น(Best practices) ซึ่งจัดขึ้นโดยดำเนินการโดยเยาวชนกองทัพไทย ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ จาก 6 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

6 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำเยาวชนในโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 1/2560 ศึกษาดูงานกลุ่มโบราณสถาน และร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 3 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0056 วินาที