วันที่

เรื่อง

เปิด

1 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

1 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี ขึ้นสู่ปีที่ 71

29 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ครั้งที่ 1/2559

28 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรับเข็มที่ระลึกพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

28 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง ประจำปี 2559

26 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

23 ก.ค.59

พิธีปิดโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 2 ประจำปี 255

22 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

22 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการฝึก AM-HEx 2016

21 ก.ค.59

พิธีเปิดโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

21 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้เเทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

21 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้เเทนเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

15 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

14 ก.ค.59

ศูนย์รักษาความปลอดภัย จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

14 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดคณะเจ้าหน้าที่ร่วมชมการสาธิตการดับเพลิงอาคารสูงและการดับเพลิงโรงงานปริโตรเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue

13 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนไปดูงานการกู้ภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ

13 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมในเรื่องบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ การประชุมดักล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมดูงานการฝึกสาธิตการดับเพลิงโรงงานปริโตรเคมี Jinsha ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 19

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 683 รายการ

หน้า 29 / 35

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0123 วินาที