วันที่

เรื่อง

เปิด

7 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

6 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ นายเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ ช่องวัน 31 และคณะ ในโอกาสมอบเงินร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ​ ห้องรับรองชัยพฤกษ

6 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สื่อมวลชน ช่องวัน 31 (One 31) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สำนักพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ผลิตรายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ รายการฮ็อตไลน์ฮอลิเดย์ ทาง ททบ. เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมนั่งสมาธิภาวนาจิต ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่3 ประจำปีงบประมาณ 2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ และชุมชนวัดหลักสี่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดหลักสี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยมี พันเอก ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุโทรท

18 ธ.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

17 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ โรงเรียนพนาสวรรค์ ดำเนินการโครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทย ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

17 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายเรื่อง การค้นหาเป้าหมายชีวิตและการสร้างแรงบันดาลใจ

16 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

15 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีมอบข้าวสารเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย

15 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ครั้งที่ 9

15 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการ และชี้แจงการปฏิบัติ ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

15 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8 ในหัวข้อเรื่อง

14 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบถุงผ้าอเนกประสงค์สีดำ จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

13 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ธ.ค.59

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวา

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 27 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0123 วินาที