วันที่

เรื่อง

เปิด

28 ต.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเยาวชนกองทัพไทย เพื่อเตรียมการดำเนินงานและบูรณาการการอบรมเยาวชนกองทัพไทย ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2560

23 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 55 ปี

20 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

20 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของ จาก บริษัท ไทยวัฒนาไรซ์โพรดัคท์ จำกัด เพื่อนำไปดูแลประชาชนที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

19 ต.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2559

18 ต.ค.59

กองทัพไทยโดยกรมการสื่อสารทหาร จัดจุดบริการย้อมผ้าฟรีและแจกจ่ายริบบิ้นสีดำแก่ประชาชนในช่วงถวายความอาลัย

18 ต.ค.59

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการวางแผนเพื่อจัดทำปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย

12 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ซึ่งเป็นสายงานในความรับผิดชอบ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

11 ต.ค.59

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือการจัดประชุม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

7 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

6 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่กำลังพล

5 ต.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการแถลงข่าวและการประชุมเตรียมการจัดงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

4 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ รองเสนาธิการทหาร ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ซึ่งเป็นสายงานในความรับผิดชอบ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

3 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

3 ต.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

24 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก ครั้งที่ 62

22 ก.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 683 รายการ

หน้า 26 / 35

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0109 วินาที