วันที่

เรื่อง

เปิด

8 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายและฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานให้กับข้าราชการและครอบครัวที่เข้าร่วม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560

8 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ พลเอก ถกลเกียรติ นวลยง รองเสนาธิการทหาร และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

8 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่กำลังพล

7 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และ กองทัพอากาศ จำนวน 150 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกายของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

7 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการทหารสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ด้วยการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยาย/ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้กับข้าราชการและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560

7 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

6 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร รับฟังการบรรยายเรื่องการเขียนผลงานประกวดขอรับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560

6 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

6 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวา โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม

2 ธ.ค.59

พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้เเทน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีปิดโครงการ

2 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือนกองทัพไทย เรื่อง

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย/ฝึก ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “The Idol. คนต้นแบบ” ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือนกองทัพไทย เรื่อง

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวา

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 737 รายการ

หน้า 25 / 37

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0229 วินาที