วันที่

เรื่อง

เปิด

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย รกองทัพไทย (ส่วนหน้า) เป็นประธานการประชุมสรุปการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับเงินบริจาค พร้อมด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟู ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

16 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร/สำนักเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบกาแฟกระป๋องดาวคอฟฟี่ จาก บริษัท วี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด

16 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน เข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ครบรอบ 9 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10

16 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบสิ่งของพระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 700 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับข้าวสาร จำนวน .... ตัน จาก บริษัท ... เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องรับรองชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

13 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

13 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบน้ำดื่มจาก คุณภูมิเพชร บุญสกุลกิจ ผู้อำนวยการ งานบริหารกิจการสาขาฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

13 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้

12 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามร่วมกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

12 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

11 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลส่วนราชการและภาคเอกชนดีเด่นที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

11 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

10 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

10 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการช่อง 7 สี ในโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แจกจ่ายถุงยังชีพ

9 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการปล่อยรถยนต์บรรทุกลำเลียงสิ่งของอุปโภค บริโภค

9 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสภากาชาดไทย เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ​ อาคาร 6 สำนักงานเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร

9 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมนั่งสมาธิภาวนาจิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 784 รายการ

หน้า 25 / 40

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0131 วินาที