วันที่

เรื่อง

เปิด

16 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับข้าวสาร จำนวน .... ตัน จาก บริษัท ... เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องรับรองชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

13 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

13 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบน้ำดื่มจาก คุณภูมิเพชร บุญสกุลกิจ ผู้อำนวยการ งานบริหารกิจการสาขาฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

13 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้

12 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามร่วมกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

12 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

11 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลส่วนราชการและภาคเอกชนดีเด่นที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

11 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

10 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

10 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการช่อง 7 สี ในโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แจกจ่ายถุงยังชีพ

9 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการปล่อยรถยนต์บรรทุกลำเลียงสิ่งของอุปโภค บริโภค

9 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสภากาชาดไทย เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ​ อาคาร 6 สำนักงานเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร

9 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมนั่งสมาธิภาวนาจิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

8 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับเงินบริจาค พร้อมด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร โดยสิ่งของดังกล่าวมาจากคณะสงฆ์

7 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

6 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ นายเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ ช่องวัน 31 และคณะ ในโอกาสมอบเงินร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ​ ห้องรับรองชัยพฤกษ

6 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สื่อมวลชน ช่องวัน 31 (One 31) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สำนักพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ผลิตรายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ รายการฮ็อตไลน์ฮอลิเดย์ ทาง ททบ. เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมนั่งสมาธิภาวนาจิต ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่3 ประจำปีงบประมาณ 2560

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 24 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0461 วินาที