วันที่

เรื่อง

เปิด

15 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกองทัพอินโดนีเซียเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้

15 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

15 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

11 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 13 ปี

11 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

10 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

10 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ในการฝึกของคณะทำงานสนับสนุนการฝึกร่วม ADMM - Plus EWG on MM & EWG on HADR : AM - HEx2016

9 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

4 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม

4 ส.ค.59

กรมแผนที่ทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทำให้ข้าราชการได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ เกิดความซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2 ส.ค.59

กรมการเงินทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

1 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

1 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี ขึ้นสู่ปีที่ 71

29 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ครั้งที่ 1/2559

28 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรับเข็มที่ระลึกพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

28 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง ประจำปี 2559

26 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

23 ก.ค.59

พิธีปิดโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 2 ประจำปี 255

22 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 574 รายการ

หน้า 23 / 29

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0136 วินาที