วันที่

เรื่อง

เปิด

4 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับสื่อสารทหาร ดำเนินการจัดอบรมให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่ตั้งหน่วย ให้กับกำลังพลของสำนักงานพัฒนาภาค 3

4 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีรับมอบข้าวสาร จาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด

3 ก.ค.59

กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารดำเนินการ

1 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 4 ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการปลุกจิตสำนึกในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ"

1 ก.ค.59

อวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ The Nation

30 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

30 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดทองหล่อพระ “หลวงพ่อทันใจ” เฉลิมพระเกียรติ

29 มิ.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

29 มิ.ย.59

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของข้าราชการ กร.ทหาร ตามวงรอบ มิถุนายน 59

28 มิ.ย.59

พิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ

28 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

27 มิ.ย.59

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

27 มิ.ย.59

ประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

27 มิ.ย.59

อวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 66 ก้าวสู่ปีที่ 67

26 มิ.ย.59

โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ปี 2559 รุ่นที่ 1

24 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

24 มิ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมพื้นที่การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2559(การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) และเป็นประธานพิธีปิดการฝึกฯ

23 มิ.ย.59

ตรวจเยี่ยมพื้นที่การฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2559 (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง)

23 มิ.ย.59

การแถลงข่าว และพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

23 มิ.ย.59

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 21 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.005 วินาที