วันที่

เรื่อง

เปิด

3 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน กระเช้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนา รายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ครบ 13 ปี ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 14

31 มี.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมพิธีปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย 2560

31 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์สายกลางครบ 45 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 46

30 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล

28 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครบ 53 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 54

25 มี.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าอวยพรเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 126

24 มี.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนเข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 47 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 48

23 มี.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักจเรทหาร และคณะ ในโอกาสประชุมสรุปผลการตรวจการปฏิบัติงานกรมกิจการพลเรือนทหาร

23 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 35

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 34

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อรับทราบการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร รวมถึงขีดความสามารถและพื้นที่การให้บริการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 914

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 37

22 มี.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีหนังสือพิมพ์แนวหน้าครบรอบ 37 ปีเต็ม และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 38

18 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงาน มหกรรมคืนชีวิตให้เเผ่นดิน ครั้งที่ 11 : สานต่อศาสตร์พระราชา สถาปนาปูทะเลย์มหา - วิชชาลัย

17 มี.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดปรมัยยิกาวาส

10 มี.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

8 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการทหารสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ด้วยการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

3 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของ มณฑลทหารบกที่ 19

2 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของ มณฑลทหารบกที่ 25

2 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 21 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0166 วินาที