วันที่

เรื่อง

เปิด

14 ก.ค.59

ศูนย์รักษาความปลอดภัย จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

14 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดคณะเจ้าหน้าที่ร่วมชมการสาธิตการดับเพลิงอาคารสูงและการดับเพลิงโรงงานปริโตรเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue

13 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนไปดูงานการกู้ภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ

13 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมในเรื่องบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ การประชุมดักล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมดูงานการฝึกสาธิตการดับเพลิงโรงงานปริโตรเคมี Jinsha ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 19

12 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (การจัดชุมนุมลูกเสือ)

12 ก.ค.59

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทำให้ข้าราชการได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ เกิดความซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถ

12 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้าน HADR และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้าน แพทย์ทหาร ภายใต้รหัสการฝึก AH-MEx 2016

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเจ้าหน้าที่ เข้าดูงานทีสถานีดับเพลิง ZhouDu ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

11 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะฯ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี

11 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ARF Workshop Urban Emergency Rescue ณ นครเซี่ยงไฮ้

10 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมชมการสาธิตการฝึกบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการกรณีเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง

8 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

8 ก.ค.59

รองเจ้ากิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิด พร้อมสรุปบทเรียนการฝึก กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2559 (กฝกร.กฝร.59)

7 ก.ค.59

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

7 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้บริหาร บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

7 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 20 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0101 วินาที