วันที่

เรื่อง

เปิด

28 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2560

28 ธ.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าอวยพรเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.2561

27 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการอาชีวะจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3

27 ธ.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 67 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 68

27 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน กองทัพไทย โดยมีข้าราชการจากส่วนราชการพลเรือน ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย

27 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และอวยพรปีใหม่

27 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

25 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3

25 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือน กองทัพไทย ระหว่าง 25 - 27 ธันวาคม 2560

24 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

23 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

22 ธ.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะเยี่ยมเยียน ดูแลความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

22 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12 - 24 ธันวาคม 2560

22 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

21 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12-24 ธันวาคม 2560

20 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุ กองบัญชาการกองทัพไทย

20 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ระหว่าง 12-24 ธันวาคม 2560

20 ธ.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

19 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 685 รายการ

หน้า 2 / 35

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0092 วินาที