วันที่

เรื่อง

เปิด

23 พ.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมงานวันครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

22 พ.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

22 พ.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมออมบุญ วันวิสาขบูชาปี 2561

21 พ.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

20 พ.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

18 พ.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมออมบุญ วันวิสาขบูชาปี 2561

16 พ.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

15 พ.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

11 พ.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

7 พ.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

5 พ.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ให้แก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ครูสอนศาสนา ศีลธรรมอิสลาม ครั้งที่ 23

4 พ.ค.61

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

4 พ.ค.61

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

4 พ.ค.61

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ 63 ปี

2 พ.ค.61

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

2 พ.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

1 พ.ค.61

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561

1 พ.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX1) กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2561

30 เม.ย.61

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30 เม.ย.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน 29 ครบรอบ 4 ปี จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 5

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 2 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0295 วินาที