วันที่

เรื่อง

เปิด

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5/60

4 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสรุปบทเรียน การฝึกกลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 (กฝกร.กฝร.60)

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษให้แก่คณะครูและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5/60

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

2 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ คลองทับช้างล่าง

2 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

2 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนภายใต้หัวข้อ "เชื่อมอาเซียนเชื่อมโลก : ในโอกาส 50 ปี อาเซียน"

1 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถานีโทรทัศน์ One HD

1 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 71 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 72

31 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ คลองขวางบน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

30 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ คลองกระท้อนแถว เขตบางกอกน้อย และคลองบึงพระยาสุเรนทร์ เขตบางเขน

29 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

28 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

28 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

27 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ได้นำเครื่องแต่งกายพระราชทานมากระทำพิธีมอบให้แก่ผู้แทนหน่วยในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใช้ในการร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 2 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.003 วินาที