วันที่

เรื่อง

เปิด

10 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

10 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ในการฝึกของคณะทำงานสนับสนุนการฝึกร่วม ADMM - Plus EWG on MM & EWG on HADR : AM - HEx2016

9 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

4 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม

4 ส.ค.59

กรมแผนที่ทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทำให้ข้าราชการได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ เกิดความซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2 ส.ค.59

กรมการเงินทหาร จัดกำลังพลเข้าชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

1 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

1 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี ขึ้นสู่ปีที่ 71

29 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ครั้งที่ 1/2559

28 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรับเข็มที่ระลึกพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

28 ก.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง ประจำปี 2559

26 ก.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

23 ก.ค.59

พิธีปิดโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

22 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "บีดีเอ็มเอส กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 29" ครั้งที่ 2 ประจำปี 255

22 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

22 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการฝึก AM-HEx 2016

21 ก.ค.59

พิธีเปิดโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

21 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้เเทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

21 ก.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้เเทนเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

15 ก.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 19 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0053 วินาที