วันที่

เรื่อง

เปิด

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

2 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ คลองทับช้างล่าง

2 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

2 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนภายใต้หัวข้อ "เชื่อมอาเซียนเชื่อมโลก : ในโอกาส 50 ปี อาเซียน"

1 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถานีโทรทัศน์ One HD

1 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 71 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 72

31 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ คลองขวางบน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

30 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ คลองกระท้อนแถว เขตบางกอกน้อย และคลองบึงพระยาสุเรนทร์ เขตบางเขน

29 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

28 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

28 ก.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

27 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ได้นำเครื่องแต่งกายพระราชทานมากระทำพิธีมอบให้แก่ผู้แทนหน่วยในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใช้ในการร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

27 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนในโครงการ

27 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ร่วมพิธีรับเครื่องแต่งกายพระราชทาน เพื่อใช้ในการร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

26 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน และองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย

26 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำครูและเยาวชนในโครงการฝึกอบรม "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จากจังหวัดราชบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี และนครปฐม เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด

19 ก.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

18 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนตรวจเยี่ยมคณะครูและ เยาวชน ในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3

18 ก.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกระทรวกลาโหม

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 18 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0156 วินาที