วันที่

เรื่อง

เปิด

16 มิ.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

15 มิ.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการประชุมเพื่อเตรียมการในการเข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560

14 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการภาพและการตัดต่อวีดิทัศน์ ประจำปี 2560

14 มิ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการหารือในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนของ กองบัญชาการกองทัพไทย

12 มิ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการแต่งตั้งยศ

9 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

8 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าพบ อธิบดีกรมศิลปากร ตามอนุมัติของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้สนับสนุนการก่อสร้างถนนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

8 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้เนื่องใน "วันกิติยากร"

7 มิ.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560

7 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

7 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560

5 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร เผยแพร่วีดิทัศน์ เทิดพระเกียรติราชวงค์จักรี และร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

5 มิ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว LINE Official Account @NBTC

5 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย" รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560

2 มิ.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

2 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

2 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1 มิ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน อวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถานี โทรทัศน์เนชั่นทีวี ครบ 17 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 18

31 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 31 พฤษภาคม 2560

30 พ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 18 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0156 วินาที