วันที่

เรื่อง

เปิด

9 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการ

9 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาค

8 มิ.ย.59

ท้องถิ่น รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1

8 มิ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมบำรุงต้นไม้บริเวณพื้นที่ในความรับผิดชอบของ กรมกิจการพลเรือนทหาร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

7 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

6 มิ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง จัดการฝึกอบรมเยาวชน ในโครงการ

3 มิ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ประจำปี 2559

1 มิ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือเนชั่น

31 พ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจความพร้อมยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลของ กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

30 พ.ค.59

โครงการค่ายแกนนำนักเรียนมัธยม จันทบุรี - ตราด

28 พ.ค.59

กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการร้อยรักษ์ต้นกล้า ปลูกป่าเมืองกาญจน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

26 พ.ค.59

ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

23 พ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารพร้อมคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บ้านเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 44 เข้าสู่ปีที่ 45

21 พ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการทหาร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ซึ่งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และทุนครูสอนศาสนาศีลธรรมอิสลาม

17 พ.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าร่วมประชุมในคณะอนุกรรมการจัดพิธีถวายพระพร และถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล

16 พ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

14 พ.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

13 พ.ค.59

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559

13 พ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2559 (กฝกร.กฝร.59)

11 พ.ค.59

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ การปรับปรุงและพัฒนาเเหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 397 รายการ

หน้า 18 / 20

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0051 วินาที