วันที่

เรื่อง

เปิด

31 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในการรับมอบข้าวสาร และน้ำดื่ม จากการประปานครหลวง เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

30 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ "เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

29 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุป พร้อมทั้งตรวจภูมิประเทศสำหรับการฝึกร่วม AM-HEx 2016

26 ส.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในการรับบริจาคเงินในรายการพิเศษเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเกล้าอย่างยั่งยืน 2559

25 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ เทิดพระเกียรติ" แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

25 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีเปิดงาน "สวนสุนันทาวิชาการ 2559"

24 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการสัมมนาคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2559

23 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

23 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีรับเหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสงานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

22 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดสัมมนาภารกิจของกองงาน ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1

18 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสายงานกิจการพลเรือน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

18 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแถลงข่าวในงาน "สวนสุนันทาวิชาการ 2559 " ในหัวข้อเรื่องการจัดนิทรรศการภาพยนตร์บนม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ ของกองบัญชาการกองทัพไทย

17 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหารจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

16 ส.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสายงานกิจการพลเรือน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5

16 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับ การประปานครหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี

15 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากกองทัพอินโดนีเซียเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้

15 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

15 ส.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

11 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 13 ปี

11 ส.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 18 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.006 วินาที