วันที่

เรื่อง

เปิด

8 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวล ณ บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

7 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ณ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

6 เม.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

5 เม.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายโลหะสีทอง รูปคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

5 เม.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษแก่กำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางการเงิน เพื่อการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

5 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนา หนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบ 27 ปี ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 28

4 เม.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม การดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย

3 เม.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน กระเช้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนา รายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ ครบ 13 ปี ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 14

31 มี.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมพิธีปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย 2560

31 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์สายกลางครบ 45 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 46

30 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล

28 มี.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันครบรอบสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครบ 53 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 54

25 มี.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าอวยพรเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 126

24 มี.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนเข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในวันครบรอบสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 47 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 48

23 มี.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักจเรทหาร และคณะ ในโอกาสประชุมสรุปผลการตรวจการปฏิบัติงานกรมกิจการพลเรือนทหาร

23 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 35

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 34

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อรับทราบการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร รวมถึงขีดความสามารถและพื้นที่การให้บริการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 914

22 มี.ค.60

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อประสานงานด้านกิจการพลเรือน การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 37

22 มี.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีหนังสือพิมพ์แนวหน้าครบรอบ 37 ปีเต็ม และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 38

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 685 รายการ

หน้า 17 / 35

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0105 วินาที