วันที่

เรื่อง

เปิด

5 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

4 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ รองเสนาธิการทหาร ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ซึ่งเป็นสายงานในความรับผิดชอบ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

3 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

3 ต.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

24 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก ครั้งที่ 62

22 ก.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีอำลาชีวิตราชการของข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร

16 ก.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาปีที่ 13 ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

15 ก.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่กำลังพล

13 ก.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

10 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก ครั้งที่ 60

9 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาของสถานีโทรทัศน์ TNN 24

8 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก ครั้งที่ 59

8 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินโครงการ เทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

6 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุน พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการบรรยายปลุกจิตสำนึก "ตามรอยพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ โดยบรรยายในหัวข้อเรื่อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 57

6 ก.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์การฝึกร่วม ฯ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ เพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ

5 ก.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์การฝึกร่วมฯ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานบนเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งเป็นภารกิจที่สนับสนุนการฝึกร่วม AM-HEx2016

5 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 18 ปี

3 ก.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึก AM - HEx 2016 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติศูนย์ฯ

2 ก.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทน ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี กับกรมแผนที่ทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี

31 ส.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบนโยบายให้กับกำลังพลในสังกัดที่เข้าร่วมการฝึกร่วมของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารและคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (AM-HEx 2016)

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 17 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0052 วินาที