วันที่

เรื่อง

เปิด

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการพัฒนาวัดหลักสี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

22 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

21 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

21 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการ

18 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 20

16 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมงานรวมพลังแห่งความภักดี

16 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่วมกับมวลชนกองทัพไทยในการจัดกิจกรรมของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี 2560

15 พ.ย.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8

12 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

12 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีอันดีงาม

12 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดกิจกรรมโครงการ "อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1"

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการ

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ (Guest Speaker) ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม กิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมและการบรรยายความรู้ ให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการ

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 15 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0083 วินาที