วันที่

เรื่อง

เปิด

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

17 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

16 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีเปิดการอบมเรื่อง อุทกภัย โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี

15 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

14 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

11 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบปฏิบัติประจำ กองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ

9 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการแถลงผลงานของรัฐบาล ครบรอบ 3 ปี กลุ่มงานด้านความมั่นคง

5 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้เเทน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 130 ปี

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5/60

4 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสรุปบทเรียน การฝึกกลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 (กฝกร.กฝร.60)

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษให้แก่คณะครูและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5/60

4 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

3 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

2 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ คลองทับช้างล่าง

2 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 15 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0151 วินาที