วันที่

เรื่อง

เปิด

9 ต.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (Morning Brief)

8 ต.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

7 ต.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 65 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

6 ต.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

6 ต.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจัด กรมกิจการพลเรือนทหาร

5 ต.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

2 ต.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

30 ก.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน กองบัญชาการกองทัพไทย เข้ารับเครื่องแต่งกายพระราชทานจิตอาสา และรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติของจิตอาสา CAT

29 ก.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

26 ก.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพบปะกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร

22 ก.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

20 ก.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ พร้อมประกาศนียบัตร จาก ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

14 ก.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติครั้งที่ 11

13 ก.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

8 ก.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดบกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายฆราวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

7 ก.ย.60

ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

7 ก.ย.60

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารกองหนุนที่ได้รับการการแต่งตั้งยศ

31 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

30 ส.ค.60

พิธีปิดโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของกองทัพไทยกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ปี 2560”

30 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “กองทัพไทยกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง”

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 15 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0138 วินาที