วันที่

เรื่อง

เปิด

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยมี พันเอก ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุโทรท

18 ธ.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

17 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ โรงเรียนพนาสวรรค์ ดำเนินการโครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทย ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

17 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายเรื่อง การค้นหาเป้าหมายชีวิตและการสร้างแรงบันดาลใจ

16 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

15 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีมอบข้าวสารเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย

15 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ครั้งที่ 9

15 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการ และชี้แจงการปฏิบัติ ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

15 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8 ในหัวข้อเรื่อง

14 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบถุงผ้าอเนกประสงค์สีดำ จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

13 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ธ.ค.59

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวา

9 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

9 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในพิธีปิด“โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560

9 ธ.ค.59

อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560

9 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบปีประมาณ 2560

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 537 รายการ

หน้า 14 / 27

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0052 วินาที