วันที่

เรื่อง

เปิด

6 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร รับฟังการบรรยายเรื่องการเขียนผลงานประกวดขอรับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560

6 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

6 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวา โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม

2 ธ.ค.59

พลตรี ธนภัทร พละพล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้เเทน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีปิดโครงการ

2 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือนกองทัพไทย เรื่อง

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยาย/ฝึก ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “The Idol. คนต้นแบบ” ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการพลเรือนกองทัพไทย เรื่อง

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการประชุมหารือการจัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวา

1 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

30 พ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขผักตบชวา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

30 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกายของกองบัญชาการกองทัพไทย

30 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายในหัวข้อ "จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตเติมฝัน” โดย พระมหาชาครินทร์ กิติเมธี เลขานุการเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม "โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

30 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2

30 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

29 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ความปรองดองสมานฉันท์ ตามพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ” ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

29 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย กับความทรงจำ” ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

27 พ.ย.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินการ โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 13 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0061 วินาที