วันที่

เรื่อง

เปิด

15 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีมอบข้าวสารเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย

15 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ครั้งที่ 9

15 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมสันทนาการ และชี้แจงการปฏิบัติ ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

15 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 8 ในหัวข้อเรื่อง

14 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบถุงผ้าอเนกประสงค์สีดำ จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

13 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13 ธ.ค.59

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวา

9 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

9 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในพิธีปิด“โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560

9 ธ.ค.59

อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560

9 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบปีประมาณ 2560

8 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายและฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานให้กับข้าราชการและครอบครัวที่เข้าร่วม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560

8 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ พลเอก ถกลเกียรติ นวลยง รองเสนาธิการทหาร และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

8 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าสักการะพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ไชยมงคล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่กำลังพล

7 ธ.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และ กองทัพอากาศ จำนวน 150 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลังกายของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

7 ธ.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำข้าราชการทหารสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ด้วยการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยาย/ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้กับข้าราชการและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560

7 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 12 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0035 วินาที