วันที่

เรื่อง

เปิด

21 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำจิตอาสาเฉพาะกิจกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

21 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ เเก่กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

20 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

20 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

20 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจเเก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

19 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

19 พ.ย.60

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เเก่กำลังพลหน่วยพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทย

18 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

18 พ.ย.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ เเก่กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

17 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

17 พ.ย.60

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 21

17 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ เเก่กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

16 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

14 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการบรรเทาสาธารณภัย (ครูฝึกสอน) ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

13 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

13 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากกองบัญชาการกองทัพไทย

13 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

10 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

10 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นชั้นประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 12 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.011 วินาที