วันที่

เรื่อง

เปิด

25 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 ครบรอบ 59 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 อย่างมั่นคง

24 ม.ค.60

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 มอบให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

23 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยใน จากบริษัท ไร้ซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

20 ม.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดโครงการเนกขัมมบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเรือผลักดันน้ำ ของกองทัพเรือ

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) เดินทางเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

20 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมหารือกับ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพ นางทิพยา ครุธศรี มารดา จ่าสิบตรี พงศ์ภัทร ครุธศรี

19 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

19 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทยส่วนหน้า เดินทางตรวจพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย ส่วนหน้า

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับคุณอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน และคณะสมาคมนักธุรกิจจีนในประเทศไทย ในโอกาสร่วมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานให้การต้อนรับ นักเรียนจากชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

19 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมหารือวางแผนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย รกองทัพไทย (ส่วนหน้า) เป็นประธานการประชุมสรุปการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับเงินบริจาค พร้อมด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟู ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

16 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร/สำนักเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบกาแฟกระป๋องดาวคอฟฟี่ จาก บริษัท วี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด

16 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน เข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ครบรอบ 9 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10

16 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบสิ่งของพระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 700 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับข้าวสาร จำนวน .... ตัน จาก บริษัท ... เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องรับรองชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 537 รายการ

หน้า 12 / 27

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0061 วินาที