วันที่

เรื่อง

เปิด

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการบรรยายพิเศษ (Guest Speaker) ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

11 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม กิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมและการบรรยายความรู้ ให้แก่นักเรียนวิทยาลัย เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการ

10 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมและการบรรยายความรู้ ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

10 พ.ย.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 และการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกองบัญชาการกองทัพไทย

9 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

9 พ.ย.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ

1 พ.ย.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

31 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการอบรมเยาวชนกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560

28 ต.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเยาวชนกองทัพไทย เพื่อเตรียมการดำเนินงานและบูรณาการการอบรมเยาวชนกองทัพไทย ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2560

23 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

21 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 ต.ค.59

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 55 ปี

20 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

20 ต.ค.59

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของ จาก บริษัท ไทยวัฒนาไรซ์โพรดัคท์ จำกัด เพื่อนำไปดูแลประชาชนที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

19 ต.ค.59

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2559

18 ต.ค.59

กองทัพไทยโดยกรมการสื่อสารทหาร จัดจุดบริการย้อมผ้าฟรีและแจกจ่ายริบบิ้นสีดำแก่ประชาชนในช่วงถวายความอาลัย

18 ต.ค.59

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมการวางแผนเพื่อจัดทำปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 397 รายการ

หน้า 11 / 20

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.008 วินาที