วันที่

เรื่อง

เปิด

8 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าชุดตรวจมาตรฐาน 5 ส.

8 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 100 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

8 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8 พ.ย.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

8 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

8 พ.ย.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เเก่กำลังพลหน่วยพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

7 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 100 นาย ร่วมกิจกรรมในโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

7 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรืิอนทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

7 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจใยการปฏิบัติหน้าที่ เเก่กำลังพลหน่วยพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

6 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

6 พ.ย.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

6 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

5 พ.ย.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 300 คน เข้าร่วมในโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

3 พ.ย.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

31 ต.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โรงเรียนวัดราชบพิตร

31 ต.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะทำงานด้านงานบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ 18

30 ต.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมแผนงานและโครงการต่างๆ ของกรมกิจการพลเรือนทหาร

30 ต.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีลาสิกขาโครงการอุปสมบท 990 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

30 ต.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

27 ต.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนภายหลังการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 11 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.017 วินาที