วันที่

เรื่อง

เปิด

10 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

10 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการช่อง 7 สี ในโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แจกจ่ายถุงยังชีพ

9 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการปล่อยรถยนต์บรรทุกลำเลียงสิ่งของอุปโภค บริโภค

9 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสภากาชาดไทย เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ​ อาคาร 6 สำนักงานเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร

9 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมนั่งสมาธิภาวนาจิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

8 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับเงินบริจาค พร้อมด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร โดยสิ่งของดังกล่าวมาจากคณะสงฆ์

7 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีปิดอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

6 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ นายเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ ช่องวัน 31 และคณะ ในโอกาสมอบเงินร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ​ ห้องรับรองชัยพฤกษ

6 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สื่อมวลชน ช่องวัน 31 (One 31) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สำนักพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ผลิตรายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ รายการฮ็อตไลน์ฮอลิเดย์ ทาง ททบ. เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมนั่งสมาธิภาวนาจิต ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่3 ประจำปีงบประมาณ 2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ และชุมชนวัดหลักสี่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดหลักสี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560

5 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมอวยพรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยมี พันเอก ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุโทรท

18 ธ.ค.59

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ

17 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับ โรงเรียนพนาสวรรค์ ดำเนินการโครงการรวมพลังเยาวชนกองทัพไทย ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

17 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายเรื่อง การค้นหาเป้าหมายชีวิตและการสร้างแรงบันดาลใจ

16 ธ.ค.59

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 11 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0056 วินาที