วันที่

เรื่อง

เปิด

9 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

9 ธ.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น2

8 ธ.ค.60

พิธีปิด “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1

8 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

8 ธ.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

8 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

7 ธ.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพมารดา ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร

7 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมตามโครงการ อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1

7 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

6 ธ.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สำนักปฏิบัติ

5 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2561

5 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำวัตรเช้าให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4 ธ.ค.60

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร

4 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด

4 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการฝึกวิปัสสนานุบาลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด

3 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2 ธ.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม “โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญาต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 802 รายการ

หน้า 10 / 41

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0107 วินาที