วันที่

เรื่อง

เปิด

19 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

19 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทยส่วนหน้า เดินทางตรวจพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย ส่วนหน้า

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับคุณอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน และคณะสมาคมนักธุรกิจจีนในประเทศไทย ในโอกาสร่วมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

19 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานให้การต้อนรับ นักเรียนจากชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

19 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลทหาร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ส่วนหน้า) ร่วมหารือวางแผนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย รกองทัพไทย (ส่วนหน้า) เป็นประธานการประชุมสรุปการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับเงินบริจาค พร้อมด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

18 ม.ค.60

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟู ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

16 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร/สำนักเลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบกาแฟกระป๋องดาวคอฟฟี่ จาก บริษัท วี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด

16 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน เข้าอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ครบรอบ 9 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10

16 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบสิ่งของพระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 700 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะรับข้าวสาร จำนวน .... ตัน จาก บริษัท ... เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องรับรองชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

13 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

13 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบน้ำดื่มจาก คุณภูมิเพชร บุญสกุลกิจ ผู้อำนวยการ งานบริหารกิจการสาขาฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

13 ม.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้

12 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามร่วมกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

12 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กระทำพิธีปิดการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

11 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลส่วนราชการและภาคเอกชนดีเด่นที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

11 ม.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 ม.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ "เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 10 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0076 วินาที