วันที่

เรื่อง

เปิด

25 เม.ย.61

รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

24 เม.ย.61

กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

23 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

20 เม.ย.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2561

20 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

18 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

17 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

11 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม

11 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

9 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม

9 เม.ย.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ประจำปี 2561โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม

4 เม.ย.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม

3 เม.ย.61

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

2 เม.ย.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นวันที่ 22 ระหว่าง 12 มีนาคม - 10 เมษายน 2561

29 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร

28 มี.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 54 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

27 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นวันที่ 16 ระหว่าง 12 มีนาคม - 10 เมษายน 2561

26 มี.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ในฐานะ กรมเสนาธิการร่วม ตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

26 มี.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 758 รายการ

หน้า 1 / 38

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0142 วินาที