วันที่

เรื่อง

เปิด

21 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

21 ส.ค.60

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

20 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

19 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

18 ส.ค.60

กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการบรรยายพร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการรับสถานการณ์อุทกภัย

18 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

18 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีปิดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมประชารัฐรวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2569

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรม "รวมพลังเครือข่ายจิตอาสากองทัพไทย" บำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 256

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมและการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

17 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

17 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

16 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีเปิดการอบมเรื่อง อุทกภัย โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี

15 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

14 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

11 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบปฏิบัติประจำ กองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ

9 ส.ค.60

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการแถลงผลงานของรัฐบาล ครบรอบ 3 ปี กลุ่มงานด้านความมั่นคง

5 ส.ค.60

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้เเทน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 130 ปี

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 489 รายการ

หน้า 1 / 25

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0033 วินาที