วันที่

เรื่อง

เปิด

16 ก.พ.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

16 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

14 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาภาควิชาการ การฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น

12 ก.พ.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

9 ก.พ.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

5 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

2 ก.พ.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

2 ก.พ.61

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ 57

2 ก.พ.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบปีที่ 63

1 ก.พ.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

31 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

31 ม.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

31 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนกล่าวให้โอวาทเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

30 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

30 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนกล่าวให้โอวาทเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

29 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ห้วง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

29 ม.ค.61

รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

29 ม.ค.61

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจเเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 50 นาย ในการปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

26 ม.ค.61

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

25 ม.ค.61

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะร่วมอวยพรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ วันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 60 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 61

รวมเนื้อหาทั้งหมด จำนวน 708 รายการ

หน้า 1 / 36

ใช้เวลาในการประมวลผล : 0.0279 วินาที