8 มิถุนายน 2561 พลตรี ศักดา ดีเดชา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีปิดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ โดยมี มวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ สโมสร โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ปิดหน้านี้