8 มิถุนายน 2561 พลตรี ธนภัทร พละพล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าพร้อมทั้งเยี่ยมชม โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

เวลา0900 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย
เวลา 1000 ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามโครงการ มวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ โดยมี พลเอก วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร เป็นประธาน
เวลา 1100 เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เวลา 1300 ร่วมกิจกรรมสนามทดสอบกำลังใจ กระโดดหอ 34 ฟุต และ ยิงปืนเครื่องช่วยฝึกยิงปืนเทคโนโลยีสูง

ปิดหน้านี้