6 มิถุนายน 2561 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคีฯ ประจำปี 2561 ณ วัดคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 20 โรงเรียน

ปิดหน้านี้