6 มิถุนายน 2561 พลตรี ธนภัทร พละพล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ นำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 6 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้
 
          - เวลา 0930 เยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี คุณนเรศ แสงอรุณ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ
 
          - เวลา 1500 ชมการสาธิตการฝึก การแสดงของทหารพรานชาย - หญิง โดยมี นาวาเอก อำมร ซื่อตรง รองผู้บังคับหน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ปิดหน้านี้