5 พฤษภาคม 2561 พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ให้แก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ครูสอนศาสนา ศีลธรรมอิสลาม ครั้งที่ 23 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้