4 พฤษภาคม 2561 พันเอก นรินทร์ มีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ 63 ปี ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ

ปิดหน้านี้