13 มีนาคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดเครื่องจักรกล และกำลังพลจำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เป็นวันที่ 2 ห้วงระหว่าง 12 มีนาคม 2561 ถืง 10 เมษายน 2561 พัฒนาลอกดินตะกอน คลองสามเสน และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง เก็บขยะใส่เรีอและลำเลียงขยะจากเรีอขื้นรถ ตกแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชในพื้นที่บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้