12 มีนาคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย และ เครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นวันแรก ในห้วง 12 มีนาคม 2561-10 เมษายน 2561 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสามเสน (บริเวณหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) ทำความสะอาดวัดอภัยทายาราม(วัดมะกอก) บริเวณโบสถ์และโรงเรียน ตกแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ กำจัดวัชพืช เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้