2 กุมภาพันธ์ 2561 พันเอก นรินทร์ มีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ 57 โดยมี พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้