1 กุมภาพันธ์ 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ห้วงระหว่าง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา บริการบรรจุอาหารและ ทำความสะอาด ขุดลอกคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ณ คลองบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปิดหน้านี้