31 มกราคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ห้วงระหว่าง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยการทำความสะอาด ขุดลอกคลองและลงเรือตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง บริเวณวัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี

ปิดหน้านี้