19 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ นำภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 มอบให้แก่ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย

ปิดหน้านี้