18 มกราคม 2561 พลเรือเอก นพดล สุภากร รองเสนาธิการทหารและคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ทหาร ตำรวจ และพลอาสาสมัคร  ซึ่งได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศ เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ปิดหน้านี้