18 มกราคม 2561 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ทหาร ตำรวจ และพลอาสาสมัคร ซึ่งได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศ เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ปิดหน้านี้