12 มกราคม 2561 พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมอวยพรและแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยมี พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้การต้อนรับ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้