12 มกราคม 2561 พลเอก วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการปฏิบัติราชการของกรมแผนที่ทหาร โดยมี พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปิดหน้านี้