11 มกราคม 2561 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบจักรยาน จำนวน 30 คัน เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี 2561 จากคุณอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน ณ อาคารแกแลคซี่เพลส ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้