10 มกราคม 2561 พลตรี ธนภัทร พละพล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 โดยมีข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ปิดหน้านี้