10 มกราคม 2561 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร โดยมี พลตรี ..... ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ปิดหน้านี้