9 มกราคม 2561 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อสำรวจข้อมูลและสภาพสังคม ในศูนย์พักพิง ฯ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ปิดหน้านี้