7 ธันวาคม 2560 พันเอก พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ นางเชิ้ม เพ็ชรทอง มารดา พันเอก สำรวย เพ็ชรทอง ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วม ณ บ้านตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปิดหน้านี้