7 ธันวาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการ "อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคบางกะปิ จำนวน 90 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้
          พลตรี ศักดา ดีเดชา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ "อาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ วัดท่าลาดใต้ ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          0900 - 1100 นักเรียนและครูวิทยาลัยเทคนิคบางกะปิ เข้าเยี่ยมชมกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยเข้าเยี่ยมชมโคพ่อพันธุ์ต่างๆ การผลิตน้ำเชื้อโคแช่แข็งเพื่อนำไปผสมเทียมให้กับโคพันธุ์พื้นบ้านของประชาชน เป็นการส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์สามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้ในอนาคต
          2100 - 2130 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงออกถึงความรู้สึกที่ได้บำเพ็ญประโยชน์อาชีวะจิตอาสาในวันแรก

ปิดหน้านี้