6 ธันวาคม 2560 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตรี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 คน เข้ารวมโครงการ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 วัดสามง่าม ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้