14 พฤศจิกายน 2560 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการหลักสูตรอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการบรรเทาสาธารณภัย (ครูฝึกสอน) ในระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปิดหน้านี้