13 พฤศจิกายน 2560 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสพบปะและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งกำหนดจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมี คุณวาสนา เทียมสุวรรณ ที่ปรึกษางานกิจการพิเศษและโครงการตามพระราชดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ คุณธีรศักดิ์ เพียรชัย กรรมการและเลขานุการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหัวหน้าคณะ ณ ห้องรับรองชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้